Artboard 5.png
Kids.png

Pre koho tu
ako BUDDY dobrovoľník budeš?

Pre konkrétne dieťa (12+), ktoré z objektívnych príčin nevyrastá vo svojej rodine. Z rozhodnutia súdu bolo umiestnené do inštitucionálnej náhradnej starostlivosti - Centra pre deti a rodiny (bývalý detský domov).

Notepad_CAS.png

Koľko času si ako BUDDY dobrovoľník potrebuješ vyčleniť?

Čas na jedno stretnutie s dieťaťom týždenne. Zároveň si potrebuješ rezervovať čas na školenia programu BUDDY, stretnutia s programovými koordinátormi a supervízie. Tie Ti priblížia svet dieťaťa a pomôžu Ti pochopiť, ako v ňom fungovať.

Buddies_I.png

Ako?

Dieťa sa so svojim BUDDY dobrovoľníkom stretáva pravidelne každý týždeň. Vzájomne si budujú dôverný a dlhodobý vzťah. Dobrovoľník sa tak postupne stáva priateľom, mentorom a blízkou osobou, ktorá dieťa sprevádza cez dospievanie, pomáha mu objavovať jeho talenty a aktívne ho pripravuje na samostatný život.

Buddy II.png

Kto je BUDDY dobrovoľník?

Dospelý človek (22+), ktorý žije v blízkosti Centra, aby mohol s dieťaťom ostať dlhodobo. Má prácu, bývanie a vie byť vzorom. Je to osobnosť, ktorá má schopnosť dieťa viesť a podporovať na ceste k samostatnosti, aby sa ako mladý dospelý po odchode z Centra mohol plnohodnotne zaradiť do spoločnosti.


Artboard 11.png
Artboard 24.png